Nasional

Malaysia tandatangan dua perjanjian angkasa lepas antarabangsa

Malaysia telah menandatangani dua daripada lima perjanjian atau konvensyen angkasa antarabangsa berkaitan angkasa lepas di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang bertujuan melindungi dan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), dalam satu kenyataan hari ini, berkata dua perjanjian atau konvensyen telah ditandatangani, iaitu Perjanjian Prinsip Mentadbir Aktiviti Negara-Negara Dalam Penerokaan dan Penggunaan Angkasa Lepas, Termasuk Bulan dan Langit Lain. Badan, 1967 (OST 1967) dan Perjanjian Penyelamatan Angkasawan, Pemulangan Angkasawan dan Pemulangan Objek yang Dilancarkan ke Angkasa Lepas, 1968 (ARRA 1968).

“Proses meratifikasi atau menjadi ahli perjanjian atau konvensyen sedang dipertimbangkan, sejajar dengan kepentingan negara,” katanya.

Ia juga berkata keanggotaan Malaysia dalam Jawatankuasa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Penggunaan Aman Angkasa Lepas (UN COPUOS) sejak 1994 menunjukkan komitmen negara untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam sektor angkasa lepas di peringkat antarabangsa.

“Komitmen Malaysia telah dibuktikan melalui pewartaan Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022 (Akta 834) pada 25 Jan 2022.


“Dengan adanya Akta 834, ia membolehkan kerajaan, melalui MOSTI, mempertimbangkan tindakan yang perlu untuk meratifikasi semua perjanjian atau konvensyen antarabangsa berkaitan ruang angkasa selaras dengan keutamaan dan kepentingan negara,” katanya.

Ia menambah bahawa tiga lagi perjanjian antarabangsa atau konvensyen berkaitan angkasa lepas yang masih belum ditandatangani ialah Konvensyen Liabiliti Antarabangsa untuk Kerosakan yang Disebabkan oleh Objek Angkasa, 1972 (LIAB 1972); Konvensyen Pendaftaran Objek Dilancarkan ke Angkasa Lepas, 1975 (REG 1975) dan Perjanjian Mentadbir Aktiviti Negara di Bulan dan Badan Angkasa Lain, 1979 (BULAN 1979).

 

 

(Visited 53 times, 1 visits today)

Show More

Related Articles

Back to top button