NasionalPolitik

RMK-12 bina ekonomi lebih inklusif dan berdaya tahan – Muhyiddin

Q&A Bersama TSMY mengenai Majlis Pemulihan Negara (MPN)

1. Apakah peranan Majlis Pemulihan Negara dan mengapa ia ditubuhkan?

Majlis Pemulihan Kebangsaan telah dibentuk semasa saya menjadi Perdana Menteri, dan ia pada mulanya bertujuan untuk merangka strategi keluar untuk kita beralih daripada wabak itu. Kami telah merumuskan Pelan Pemulihan Nasional (NRP) yang telah membenarkan peralihan yang sistematik dan selamat daripada wabak itu dalam empat fasa. Terdapat tiga ambang yang perlu dipenuhi dari satu fasa ke fasa yang lain, iaitu bilangan kes harian, kadar vaksinasi dan kapasiti hospital yang ada. Alhamdulillah, strategi keluar ini membolehkan kami meningkatkan vaksinasi, mengurangkan jumlah jangkitan dan memastikan pembukaan semula ekonomi Malaysia dengan selamat secara berperingkat.

Walau bagaimanapun, kami mengakui bahawa kesan wabak itu adalah teruk. Tindakan berkurung telah menjejaskan ekonomi kita, dan kesejahteraan rakyat kita. Terakhir daripada 8 pakej rangsangan bernilai RM 530 bilion, dipanggil PEMULIH juga diumumkan pada akhir Jun 2021 dan dilaksanakan sehingga akhir tahun 2021. Pakej PEMULIH itu sendiri bernilai lebih RM 150 bilion, dengan fokus untuk meneruskan agenda kebajikan rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi.

Apabila saya berundur sebagai Perdana Menteri, saya kekal sebagai Pengerusi Majlis Pemulihan Negara, yang menjadi badan penasihat kepada Kabinet mengenai perkara pemulihan negara. Perlu ditegaskan bahawa Majlis ini terdiri daripada ahli kabinet kanan termasuk 4 orang Menteri Kanan, Menteri Kewangan, Menteri Kesihatan dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap Ekonomi, pemimpin pembangkang, pemimpin perniagaan, pakar kesihatan, pendidikan dan perkhidmatan sosial serta penjawat awam kanan.

Majlis telah memuji keahlian dan perbincangan kami adalah mantap dalam pelbagai perkara yang melibatkan pemulihan bukan sahaja pada ekonomi. Cadangan telah dibentangkan dan dibincangkan oleh Kementerian Kerajaan, persatuan perniagaan dan pakar. Syor kemudiannya dibuat kepada Kabinet, malah lebih 90 syor telah dibuat. Walau bagaimanapun, seperti yang telah saya tegaskan sebelum ini, Majlis adalah badan penasihat, ia tidak mempunyai kuasa eksekutif, dan sementara beberapa cadangan telah diambil tindakan, seperti pembukaan semula sempadan, tetapi banyak lagi yang tidak dilaksanakan, walaupun telah disahkan oleh Kabinet.

2. Anda menegaskan bahawa ia bukan sahaja pemulihan ekonomi tetapi juga pemulihan sosio-ekonomi, apakah isu yang dibincangkan oleh Majlis?

Isu yang dibincangkan adalah meluas, tetapi mengikut tema luas industri terjejas, cabaran Perusahaan Mikro, Kecil, Sederhana (PKS), kekurangan pekerja asing, keperluan untuk meningkatkan sistem kebajikan sosial, kerugian pelajar akibat Covid-19, isu kesihatan mental dan kadar kemiskinan di negara ini.

Seperti yang telah saya tegaskan, impak kepada ekonomi semasa Covid-19 adalah teruk dan kami perlu membetulkan perjalanan, dan campur tangan apabila perlu untuk memastikan trajektori pertumbuhan ekonomi kami berada di landasan yang betul, dan kami boleh membina semula lebih baik daripada tahap pra-pandemi. Ia tidak cukup baik untuk kita kembali ke tahap sebelum 2020, kita sudah pun merosot ketika itu, kita mesti bangun semula dengan lebih kuat.

3. Majlis Pemulihan Negara telah melakukan beberapa siri sesi penglibatan dengan komuniti perniagaan, apakah isu utama yang diketengahkan?

Ya, kami telah menganjurkan siri sesi perjumpaan bukan sahaja di kawasan Lembah Klang tetapi di seluruh negara. Saya pergi ke Langkawi, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, bertemu dengan kumpulan belia, ahli akademik, NGO, persatuan perniagaan, dewan perniagaan, bersama-sama memberi input dan berdialog mengenai isu dan cabaran yang dihadapi oleh kumpulan berbeza ini.

Dalam perbincangan ini, salah satu maklum balas utama yang menyentuh saya ialah kesan pelaksanaan sistematik Pelan Pemulihan Nasional dan program vaksinasi kami. Perniagaan, perniagaan asing dan domestik, memuji rancangan kami yang telus dan teratur, serta kepantasan program vaksinasi kami yang membolehkan perniagaan ini dibuka semula dengan selamat. Perniagaan milik asing amat berterima kasih kerana mereka dapat melihat dan membandingkan dasar kami dengan dasar negara lain dan berterima kasih dengan cara kami melaksanakan strategi keluar kami. Perniagaan tempatan juga menghargai usaha kami kerana ia membolehkan mereka merancang dengan lebih berkesan stok mereka, pekerja, apabila mereka tahu kami bergerak keluar secara berperingkat-peringkat.

Tetapi apa yang lebih menggembirakan ialah ada orang yang datang kepada saya semasa sesi perjumpaan saya untuk berkata:

“Tan Sri terima kasih, saya tidak bungkus, saya tidak perlu membuang pekerja, kerana saya mengambil subsidi gaji semasa Covid untuk perniagaan saya”- Betul, kami membelanjakan lebih RM 15 bilion subsidi gaji untuk membantu lebih daripada 300,000 perniagaan kebanyakannya PKS, untuk menyelamatkan lebih daripada 3 juta pekerjaan.

“Tan Sri, terima kasih, awak bagi Bakul Makanan, jadi bekal keluarga makan tiap-tiap malam.” Betul, kami memberi lebih daripada RM 50 juta untuk bakul makanan apabila kami melakukan penguncian yang disasarkan. Kami memberi RM 500,000 untuk bakul makanan.

“Tan Sri, terima kasih atas Bantuan Prihatin. Boleh beli bedung, susu bayi.” Betul, kami memberi lebih daripada RM 22 bilion bantuan tunai langsung semasa pandemik, lebih daripada 10.1 juta penerima pemberian tunai langsung.

“Tan Sri, saya dapat vaksin saya hidup. Jiran saya tidak dapat vaksin, dia sudah tiada.” Kami membelanjakan lebih daripada RM 5 bilion untuk mendapatkan vaksin 140% daripada populasi sejak awal, kerana kami tahu kami berlumba dengan masa, pembelian tambahan bermakna kami boleh melakukan tangkapan BOOSTER lebih pantas daripada negara lain.

Dasar-dasar yang Kerajaan ambil semasa saya menjadi Perdana Menteri, semuanya telah disahkan sekarang. Tiga suku berturut-turut pertumbuhan ekonomi yang kita nikmati hari ini, semuanya disebabkan oleh dasar berani yang kita ambil untuk melindungi ekonomi dan membukanya semula secara sistematik melalui NRP.

Juga dalam sesi penglibatan ini, perniagaan berkongsi tema berulang tentang kesukaran mendapatkan pekerja asing bekerja dalam sektor seperti F&B, perladangan, kekurangan usaha yang diselaraskan untuk pemulihan sektor pelancongan, kesukaran pembiayaan perniagaan MSME adalah isu utama yang diketengahkan.

Hampir 98% entiti perniagaan berdaftar di Malaysia adalah PKS dan mereka menyumbang hampir 40% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar Malaysia. Memastikan mereka terapung bukan sahaja akan melindungi pekerjaan tetapi memastikan enjin ekonomi negara terus berjalan. Itulah sebabnya, sebagai Perdana Menteri, dalam kebanyakan pakej kami, kami memasukkan bantuan kepada PKS. Kita juga telah mengagihkan RM6.08 bilion terus kepada PKS di bawah program Geran Khas Prihatin.

4. Secara amnya, adakah anda berpuas hati dengan kadar pemulihan? Kenapa?

Saya berharap ia boleh menjadi lebih baik. Kadar pemulihan tidak sekata. Sesetengah sektor pulih lebih baik daripada yang lain. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahawa Kerajaan mesti amati dan campur tangan jika perlu.

Kita memerlukan proses pemulihan yang seimbang supaya jurang perbezaan gaji rakyat Malaysia dapat ditutup. Negeri-negeri tertentu lebih bergantung kepada sektor tertentu, contohnya, mengambil pelancongan dan pembuatan, pemulihan pelancongan lebih perlahan daripada pembuatan, negeri bergantung kepada pelancongan, akan pulih lebih perlahan daripada negeri-negeri yang besar dalam pembuatan. Kadar pemulihan yang tidak sekata antara negeri akan melebarkan jurang pendapatan dan pembangunan antara negeri. Sebab itu saya telah menekankan tentang penubuhan Majlis Pemulihan Negara peringkat negeri sebelum ini.

Jika Malaysia mahu membina semula ekonominya dengan lebih baik, kita mesti membenarkan pemulihan yang sama rata, supaya jurang pembangunan juga dapat ditutup. Pemulihan bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi ia juga mesti diselaraskan dengan matlamat pembangunan yang lebih panjang, seperti yang diketengahkan oleh Rancangan Malaysia Ke-12 untuk membina ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

Saya berharap terdapat lebih banyak rasa mendesak dalam Kerajaan dalam menguruskan proses pemulihan. Ia tidak boleh menjadi perniagaan seperti biasa. Saya telah mengatakan sebelum ini berkali-kali. Kami perlu melihat gambaran yang lebih besar. Jika kami tidak menguruskan proses pemulihan dengan baik, kesan pandemik akan berlarutan lebih lama. Akan ada parut kekal dalam beberapa sektor ekonomi. Apabila pemulihan tidak diberi keutamaan yang sewajarnya, saya khuatir bahawa dua tahun wabak itu, akan membawa kepada satu dekad yang hilang untuk Malaysia.

5. Adakah anda melihat inflasi yang tinggi dan ringgit yang lemah menjejaskan momentum pemulihan ekonomi?

Apabila memasuki 2022, kami yakin bahawa 2022 akan menjadi tahun pemulihan. Ya, dalam cara yang kami telah capai itu, pertumbuhan separuh pertama ialah 6.9%, dan pertumbuhan suku kedua kami ialah 8.9%, yang tertinggi di Asia Tenggara. Sekali lagi angka-angka ini adalah pengesahan dasar ekonomi yang telah kami ambil sejak Mac 2020, kami dipengaruhi oleh isu-isu global terutamanya perang di Ukraine, yang telah mengganggu rantaian bekalan global dan membawa kepada pengetatan dasar monetari di negara maju. Ini membawa kepada penurunan Ringgit dan juga kenaikan kadar faedah yang berturut-turut, OPR oleh BNM.

Tekanan inflasi dan kenaikan kadar faedah, akan menjejaskan momentum pemulihan ekonomi. Kita harus ingat bahawa inflasi dikatakan sebagai cukai tambahan kepada golongan miskin, ini seterusnya menjejaskan kuasa perbelanjaan memandangkan pertumbuhan gaji kita akan terjejas justeru mempunyai potensi untuk memperlahankan penggunaan, manakala kadar faedah yang lebih tinggi akan memberi kesan kepada kos pinjaman dan menghalang pelaburan.

Sementara itu, ringgit yang lebih lemah juga bermakna bil import kita terutamanya makanan menjadi lebih tinggi, dan kenaikan harga akan diserahkan kepada pengguna. Mereka dalam bidang perkilangan yang mengimport bahan mentah dari luar negara juga turut merasai keperitan, apatah lagi mereka yang mempunyai anak lelaki atau perempuan belajar di luar negara. Walaupun ia bukan satu situasi yang unik kepada Malaysia, kita harus mengakui bahawa ringgit yang lemah, mempunyai implikasi yang serius kepada ekonomi. Walaupun keadaan ekonomi semasa dan daya tahan perniagaan kita mungkin dapat menahan kesan inflasi yang tinggi dan kelemahan ringgit ini, tetapi untuk berapa lama? Tekanan inflasi dan ringgit yang lemah digabungkan boleh menghapuskan keuntungan yang kita perolehi dalam tahun pemulihan.

6. Anda telah bercakap tentang kumpulan B40 menjadi B61, bagaimanakah pendapatan kumpulan ini boleh pulih? Apakah langkah-langkah yang boleh diambil?

Ya, wabak ini telah memberi kesan teruk kepada pendapatan isi rumah rakyat Malaysia. Menurut laporan syarikat penyelidikan media, Mindshare, pendapatan isi rumah sehingga Jun 2022 telah menunjukkan penurunan sebanyak 26 peratus berbanding 2018, dengan purata pendapatan isi rumah bulanan di Malaysia ialah RM 2965.

Seperti yang kita semua sedia maklum, B40, M40 dan T20 dikelaskan mengikut julat pendapatan isi rumah. Secara ringkasnya, B40 ialah mereka yang berpendapatan isi rumah di bawah RM 5000, M40 antara RM 5001 hingga RM 10,000 dan T20 mempunyai pendapatan isi rumah melebihi RM 10,000. Jika kita melihat julat dan klasifikasi hari ini, keadaan telah berubah. Lebih separuh daripada mereka yang dikelaskan dalam kategori M telah jatuh ke dalam kategori B. Jika kita mengikuti julat pendapatan yang sama seperti sebelum ini menurut laporan, kumpulan pendapatan B kini akan menjadi 61%, manakala M ialah 14% dan T pada 18%, manakala 7% tidak dapat dikenal pasti.

Ini menunjukkan golongan pertengahan semakin mengecil. Ia selaras dengan laporan lain daripada institusi dan rumah penyelidikan lain seperti Institut Penyelidikan Khazanah yang mengatakan bahawa 70% rakyat Malaysia berada dalam kumpulan “terdedah” akibat wabak itu. Dalam Laporan Mindshare, satu yang lebih merisaukan ialah 76% daripada kumpulan B61 ini mempunyai purata pendapatan isi rumah di bawah RM 2,965. Mereka inilah yang mampu membeli makanan untuk keluarga, tetapi terpaksa makan sekali sehari, berkompromi dengan pilihan protein dan lain-lain. Ini membimbangkan dan membawa kesan buruk bukan sahaja untuk momentum pemulihan tetapi agenda pembangunan negara secara keseluruhan.

Kelas menengah yang semakin mengecil bukanlah prospek yang baik untuk mana-mana ekonomi kerana kita tahu bahawa kelas pertengahan memacu penggunaan dengan kuasa perbelanjaan mereka. Apabila pendapatan mereka berkurangan, mereka tidak dapat berbelanja, apa lagi berjimat, dan ini akan mengukuhkan lagi keadaan ekonomi kita di mana kita akan terperangkap dalam perangkap berpendapatan sederhana dan tidak mampu melonjak ke negara berpendapatan tinggi.

Apakah langkah-langkah yang boleh diambil? Pertama, kita mesti memastikan bahawa jaringan keselamatan sosial kita diperkukuh. Sistem kebajikan seperti e-Kasih memerlukan rombakan menyeluruh. Ia perlu disatukan dan disepadukan untuk menyalurkan bantuan dengan lebih baik apabila perlu. Kita mesti meningkatkan jaringan keselamatan sosial untuk sektor tidak formal, pekerja ekonomi gig. Mereka yang memerlukan bantuan mesti boleh mendapatkan bantuan segera tanpa terlalu banyak birokrasi.

Pada masa yang sama, kita mesti mewujudkan ekonomi yang memberi tumpuan kepada mewujudkan pekerjaan dengan gaji yang berpatutan. Fokus pada meningkatkan rantaian nilai melalui teknologi yang akan mewujudkan pekerjaan bergaji lebih tinggi. Gunakan penyelesaian digital seperti AI, robotik, untuk meningkatkan produktiviti, ini akan membolehkan pertumbuhan gaji yang mampan.

Secara berasingan, kita mesti memastikan Indeks Garis Kemiskinan yang saya semakan sebagai Perdana Menteri pada 2020 daripada RM 980 kepada RM 2,208, terus diselaraskan. Ini akan membolehkan kami menyasarkan bantuan kami kepada golongan miskin dengan lebih baik, dan secara serius mengurangkan kemiskinan termasuk kemiskinan bandar.

7. Diramalkan Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 akan lebih lemah, IMF mengurangkan unjuran pertumbuhan global pada Oktober untuk 2023 kepada 2.7%, bagaimanakah ini akan memberi kesan kepada momentum pemulihan?

Kelembapan dalam ekonomi global, pada masa pertumbuhan pasca-pandemik kita rapuh, ia akan menyebabkan kita terkesan dengan agak teruk.

Kita mengamalkan ekonomi perdagangan yang terbuka, pertumbuhan global yang perlahan akan membawa kepada permintaan yang lebih lemah untuk eksport kita. Akan ada pelarian kepada keselamatan daripada pelabur kembali ke pertaruhan yang lebih selamat dan matang seperti pasaran maju. Ini mungkin melemahkan lagi Ringgit kita. Walaupun ringgit yang lebih lemah mungkin bermakna eksport kita lebih murah, tetapi dalam kelembapan global, permintaan mungkin terjejas. Ini boleh menyebabkan syarikat berkurang, dan mengurangkan pekerjaan. Bagi sektor seperti pelancongan juga mungkin terjejas jika kemelesetan berlaku di banyak pasaran. Jadi ya, 2023 akan menjadi tahun yang sangat mencabar untuk momentum pemulihan kita jika prospek suram berterusan.

8. Bagaimanakah NRC akan menasihati Kerajaan tentang cara untuk mengurangkan kesan pertumbuhan global yang lebih lemah pada tahun hadapan?

Saya percaya NRC perlu menasihati Kerajaan untuk fokus dan memberi keutamaan. Meningkatkan daya tahan dalam sektor ekonomi kritikal. Fokus kepada melindungi pekerjaan dan melakukan yang terbaik untuk menjana pekerjaan. Lindungi enjin ekonomi kita seperti sektor PKS. Masa depan permata ekonomi kita terutamanya sektor komoditi. Hasilkan resit pelancongan melalui strategi kempen inovatif yang menyasarkan pasaran tertentu yang mungkin kalis kemelesetan. Ini adalah beberapa idea, tetapi kita perlu menyelam lebih dalam, mendiagnosis masalah dan menetapkan penyelesaian dengan betul.

Walau bagaimanapun, apa yang paling penting ialah responsif kepada keperluan rakyat. Walaupun ruang fiskal kita sempit, kita mesti mencari cara untuk mengutamakan pelindungan rakyat kita dan mengurangkan kesan cabaran. Kami telah melakukannya sebelum ini semasa pandemik, dengan campuran dasar yang betul, dasar dan kepimpinan yang konsisten, saya percaya Malaysia boleh mengharungi ribut ekonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 113 times, 1 visits today)

PENTING
1) Sertai Group Whatsapp Suara Merdeka (klik) dan;
2) Ikuti Suara Merdeka di Facebook, Twitter, Instagram serta TikTok!
Show More

Related Articles

Back to top button