Nasional

PM bentang RMK-12 di Dewan Negara

PERDANA Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini membentangkan Rancangan Malaysia ke-12 (RMK-12) di Dewan Negara.

RMK-12 tersebut yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada 27 September telah diluluskan pada Khamis lalu selepas dibahaskan oleh 106 Ahli Parlimen.

Dokumen itu, yang mengandungi rancangan pembangunan lima tahun negara harus dibahaskan di Dewan Negara sebelum diluluskan oleh Senator.

“Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana memberikan saya peluang untuk membentangkan RMKe-12, tahun 2021 hingga 2025 di Dewan yang mulia ini.

“Saya juga bersyukur kerana usul RMKe-12 yang saya bentangkan pada 27 September 2021 telahpun diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 7 Oktober 2021. Saya gembira kerana umumnya RMKe-12 disambut baik oleh semua pihak,” katanya.


Menurut Ismail Sabri, RMK-12 adalah rancangan pembangunan komprehensif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berterusan dengan pembahagian peluang dan hasil yang lebih adil.

“Kerajaan mengambil pendekatan keseluruhan negara, dengan izin, whole-of-nation approach melibatkan seluruh jentera dan agensi kerajaan, sektor swasta, akademia, pertubuhan masyarakat sivil (atau CSO) serta rakyat dalam penggubalan dan pelaksanaan Rancangan ini.

“Saya sedar Keluarga Malaysia meletakkan harapan yang tinggi kepada Kerajaan, untuk menangani krisis berkembar ini,” katanya.

Kerajaan memperuntukkan RM400 bilion ringgit bagi memenuhi keperluan RMKe-12 terutama untuk membiayai projek pembangunan.

Namun, dalam keadaan kewangan semasa yang terhad, Ismail Sabri berkata, tumpuan perbelanjaan pada tahun 2021 dan 2022 adalah untuk melindungi nyawa dan kehidupan serta memenuhi komitmen projek sambungan.

Kerajaan menjangkakan kedudukan kewangan akan bertambah baik pada tahun 2023 apabila ekonomi semakin kukuh.

Perdana Menteri menambah Kerajaan juga sedang dalam proses menyelesaikan Rancangan Pelaksanaan Dasar (PPD) di bawah koordinasi Unit Perancang Ekonomi untuk memastikan pencapaian hasil yang disasarkan.

PPD yang diharapkan selesai bulan depan, akan menyelaraskan strategi dan inisiatif dengan petunjuk prestasi utama (KPI) dan kementerian yang bertanggungjawab serta badan penyelaras dan pelaksana.

“Sebuah jawatankuasa pemantauan akan dibentuk dan dipengerusikan oleh saya sendiri untuk memantau pelaksanaan MPM ke-12. Saya akan mempengerusikan mesyuarat pertama jawatankuasa pemantauan pada pertengahan November.

“Saya juga mengalu-alukan maklum balas semua senator mengenai cadangan pelaksanaan kebijakan dan strategi RMK-12,” katanya.

Dia juga memberi jaminan bahawa semua strategi dan inisiatif di bawah RMK-12 akan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan penuh integriti.-SM

(Visited 181 times, 1 visits today)

Show More

Related Articles

Back to top button