Beritapilihan

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)

Akta Perlindugan Data Peribadi 2010 (Akta 709) atau APDP 2010 merupakan salah satu perundagan siber yang diperakukan dalam pelaksanaan Koridor Raya Multimedia.

Akta ini merupakan matlamat dasar kesepuluh dinyatakan dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu bagi menjamin keselamatan maklumat dan kebolehpercayaan serta keutuhan rangkaian dalam perlindugan data di Malaysia.

Malah terpakai kepada organisasiyang memproses data peribadi dalam transaksi komersial seperti bank, syarikat telekomukasi , insurans, hospital dan sebaginya.
tujuan adalah untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial untuk melindugi data peribadi seseorang subjek data.

(Visited 53 times, 1 visits today)

Show More

Related Articles

Back to top button